Słownik pozycjonera – część 1 – Wstęp

Słownik pozycjonera - część 1 - Wstęp

Podczas przeglądania tekstów o pozycjonowaniu na pewno natkniecie się na określenia i skróty, które są często stosowane i wykorzystywane. Artykuł podzielony jest na dwie części, w pierwszej dowiecie się o skrótach dotyczących ogólnego pozycjonowaniai funkcjonowania wyszukiwarki, natomiast druga część zapozna Was z pojęciami dotyczącymi optymalizacji witryny oraz modyfikacją treści na stronach.

W słowniku pozycjonera znajduje się wiele słów, które są często wykorzystywane zarówno w publikacjach, jak też przy samym procesie pozycjonowania. Warto poznać ich znaczenie. Poniżej przedstawiam Wam podstawowe skróty i nazwy, wykorzystywane przy pozycjonowaniu stron.

1. Podstawowe zagadnienia
Są to podstawowe określenia stosowane w pozycjonowaniu. Warto je zapamiętać, gdyż są najczęściej spotykane.

 • SEO (Search Engine Optimization, Pozycjonowanie) – Określenie opisujące działania wykonywane w celu osiągnięcia wyższej pozycji w wyszukiwarkach. Więcej informacji znajdziecie tutaj.
 • SEM (Search Engine Marketing) – Działania związane z marketingiem internetowym. Uwzględniają one SEO, reklamy graficzne oraz inne formy marketingu w wyszukiwarkach.
 • SEO Copywriter – osoba zajmująca się przygotowywaniem treści na strony pozycjonowane.
 • White SEO – jest to pozycjonowanie stron internetowych metodami zgodnymi z wytycznymi twórców wyszukiwarek. Pozycjonując się tym sposobem mamy gwarancję, że nasza strona będzie długo utrzymywała się w wynikach wyszukiwarki.
 • Black SEO – pozycjonowanie wszelkimi możliwymi sposobami, nawet tymi niezgodnymi z wytycznymi wyszukiwarek. Pozycjonowanie z wykorzystaniem tej metody daje krótkotrwałe efekty, a konsekwencją tego sposobu może być całkowite wykluczenie strony z wyników wyszukiwania.

2. Wyszukiwarka czyli SERP (Search Engine Results Page)
Wyszukiwarka jest narzędziem do wyszukiwania stron w internecie. Posiada ogromną bazę stron internetowych. Oto podstawowe zagadnienia związane z tym pojęciem:

 • Wyniki organiczne – są to bezpośrednie wyniki wyszukiwania, nie wlicza się do nich płatnych reklam czy innych elementów dodatkowych, oferowanych przez różne wyszukiwarki.
 • Fraza kluczowa – są to słowa często wpisywane przez użytkowników w wyszukiwarce, wykorzystywane przez witryny do pozycjonowania.
 • Indeksacja witryny – indeksacja, czyli zbieranie informacji o stronach internetowych przez roboty wyszukiwarki, aby umieścić je w jej bazie danych.
 • Cache wyszukiwarki – jest to pamięć podręczna wyszukiwarki, w której mieszczą się zapisane wersje archiwalne strony. Pozwala to na wyświetlenie strony w wynikach wyszukiwania, nawet jeśli strona jest technicznie niedostępna.
 • Robot wyszukiwarki, Googlebot, spider, crawler – Potocznie nazywany mechanizm wyszukiwarki internetowej, zbierający dane o witrynach. Roboty przemieszczają się po stronach internetowych analizując ich treść i zbierając dane o witrynie.
 • DC (Data Center) – Serwery wyszukiwarek internetowych, które przechowują dane witryn znajdujących się w indeksie.

3. Ograniczenia i profity nakładane przez wyszukiwarki
Wyszukiwarki często posiadają rozbudowane algorytmy, które automatycznie wykluczają witryny, nie stosując się do wytycznych danej wyszukiwarki. Wyszukiwarki nagradzają również strony, w których owe zasady są stosowane. Podstawowymi skrótami wykorzystywanymi podczas opisywania tychże działań są:

 • Ban – wykluczenie strony z wyników wyszukiwarki za niezgodność z zasadami.
 • Filtr – ograniczenie pozycji strony w wyszukiwarce o daną ilość pozycji.
 • FSB (Fresh Site Bonus) – premia przyznawana nowo powstałym stronom, które pojawiły się w wynikach wyszukiwania.

4. PageRank i linki do strony
Jak już opisywałem we wcześniejszym artykule, PageRank jest określeniem jakości strony pod kątem tego jakie linki do niej prowadzą oraz te wychodzące z danej strony. Linki wychodzące to te, które umieszczamy na danej witrynie, a linki przychodzące to te, które prowadzą do naszej strony z innych witryn. Jest to ważny element w pozycjonowaniu, gdyż określa to jak dana strona jest linkowana.

 • PR (PageRank) – Algorytm wyliczania jakości strony na podstawie linków przychodzących i wychodzących.
 • OBL (Outbound Link) – Linki wychodzące czyli te umieszczone na stronie, kierujące do innych podstron.
 • IBL (Inbound Links), BL (Backlinks) – Linki przychodzące, czyli te, które kierują na Waszą witrynę.
 • Zaplecze – strona internetowa linkująca do Waszej witryny. Zapleczem mogą być publikacje na forach, stronach internetowych, katalogach i portalach.
 • Presell pages (precle) – blogi i strony internetowe wykorzystywane do pozycjonowania strony, znajdują się na nich linki do witryn pozycjonowanych wraz z tekstem związanym z tematyką serwisu.
 • System wymiany linków (SWL) – System, który generuje nienaturalne linki mające na celu poprawienie pozycjonowania witryny. W aktualnej chwili nieskuteczny i utrudniający pozycjonowanie.
 • Katalog stron – miejsce, w którym umieszczamy strony internetowe, aby wypromować je w internecie. Dobre katalogi stron są niezastąpionym źródłem przydatnych linków przychodzących.

Śledźcie kolejne części tego artykułu, aby dowiedzieć się więcej na temat istotnych terminów odnoszących się do pozycjonowania.