„FURMAN” Sławomir Szymankiewicz

ul. Sąsiedzka 37, 60-012 Poznań